Medicinsk Yoga

yogaterapiMedicinsk Yoga används idag på allt fler enheter inom den svenska hälso- och sjukvården. Media har uppmärksammat detta i både TV, radio och ett stort antal tidningar. Patienter börjar efterfråga Medicinsk Yoga av sina vårdgivare vilka nu hör av sig från hela Sverige med frågor kring detta.

Danderyds sjukhus har sedan januari 2010 som första sjukhus i Skandinavien en rullande reguljär verksamhet där Medicinsk Yoga används vid rehabilitering av hjärtinfarktpatienter. Kronofogdemyndigheten i Stockholm har under våren gjort en undersökning där utsatta personalgrupper har fått träna Medicinsk Yoga som en form av stresshantering. Karolinska Institutet som redan 1998 forskade på denna yogaform genomför hösten 2010 en studie med Medicinsk Yoga mot ryggproblem. En vårdcentral i Svedala, Skåne undersöker sedan i mars hur Medicinsk yoga påverkar patienter med högt blodtryck.

NYHETSBREV